jeszcze chwila...

18
LAT

i m p r e z & k o l a c j i & t o a s t ó w & r a d o ś c i & s t a r j k ó w & r a n d e k & p r z y j a ź n i &

Lunch menu

Zamawiaj od poniedziałku
do piątku 12.00-16.00.

Lunch w wersji wegetariańskiej lub mięsnej 27 zł.
Sama zupa 11 zł, samo danie 21 zł.